Přístaviště Veselí nad Moravou - Hvězdárna

Přístaviště na pravém břehu Baťova kanálu v délce 15 m s možností kotvení, WC, sprch.

Hvězdárna je specializované kulturní zařízení orientované na popularizaci a vzdělávání v oboru astronomie a příbuzných přírodních a technických věd. Tuto činnost zajišťujeme zejména pořádáním odborných přednášek a pozorováním noční oblohy. V oblasti vědeckovýzkumné činnosti spolupracujeme na fotografovánívelmi jasných meteorů (bolidů) s Astronomickým ústavem Akademie věd ČR.

Více na: http://www.hvezdarna-veseli.cz

Technická památka

Možnost koupání