Vinné sklepy Plže, Petrov

Památková rezervace lidové architektury - Plže je chloubou obce Petrov.
V areálu je okolo 80 vinných sklepů budovaných od 15. století. Sklepy budovali sami vinaři. Vinné sklepy vytvářejí ulicovou zástavbu se dvěma náměstíčky. Areál je hojně navštěvován turisty a rozvíjí se zde výrazně vinařská turistika.

Po celý rok je přístupný veřejnosti. Během léta bývá ihned na začátku rezervace otevřena vinotéka, kde může turista ochutnat místní vína. Během letních měsíců zde bývá spousta kulturních akcí. Obec má  turistickou známku "Petrov - Plže" (No.1126).

Plž je výraz pro vinný sklep s předsklepím, obecně užívaný v různých lokalitách. Zdejší nejstarší sklepy jsou vyhloubeny pod zemí, klenuty z kamene spojené se vstupní lisovnou chodbou, zvanou "šija." Délka sklepů dosahuje 10–17 m. Vrstva hlíny nad sklepem zajišťuje příznivost vnitřního klimatu důležitého pro kvalitu vína. V předsklepí se zpracovávají hrozny a nechybí zde stůl a lavice k posezení vinaře a jeho přátel při pohárku vína.

Fotogalerie